Η ομάδα μας ΗλιδαClean

Εταιρεία Καθαρισμού | Προφίλ > Η ομάδα μας > Στόχοι


Η ομάδα μας

Η Εταιρεία καθαρισμού ΗΛΙΔΑ CLEAN αποτελεί ένα σύγχρονο, ζωντανό και δυναμικό οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη των ανθρώπων στην εταιρεία αποτελεί βασική μας δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα:

Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, βάσει των αναγκών και απαιτήσεων κάθε εργασιακού πεδίου.

• Στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του κάθε εργαζόμενου.

• Στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, βάσει των αξιών που διέπουν την εταιρεία.