εταιρεία καθαρισμού ΉλιδαClean οι αρχές μας

Αρχική > Οι Αρχές μας


ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Από την αρχή της σύστασης της, η εταιρεία καθαρισμού ΗΛΙΔΑ CLEAN βασίσθηκε στις ακόλουθες βασικές αρχές, οι οποίες συντελούν στην ανάπτυξη και την πρόοδό της:

• Σεβασμός προς το πελάτη και  αντιμετώπιση του δικού του χώρου σαν να είναι και δικός μας χώρος.
• Σεβασμός στους εργαζόμενους στο χώρο του πελάτη.
• Άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί στον τομέα του καθαρισμού.
• Άμεση λύση κάθε προβλήματος που μπορεί να προκύψει με καλή πρόθεση επίλυσής του.
• Δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας.
• Σεβασμός προς το προσωπικό μας δίνοντας του έτσι κίνητρα για να προσφέρει τα μέγιστα στο χώρο εργασίας του.
• Εξασφάλιση του προσωπικού μας με άριστες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
• Δέσμευση για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Η εταιρεία καθαρισμού ΗΛΙΔΑ CLEAN διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία και αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αμεσότητα τον καθαρισμό του χώρου σας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με χαμηλό κόστος.