εταιρεία καθαρισμού

Αρχική > Πελάτες


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΦΑΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες μας οι συνεργασίες μας βασίζονται στις ακόλουθες βασικές αρχές.

1. Άριστη σχέση ποιότητας – κόστους.
2. Αξιοπιστία υπηρεσιών
3. Αποτελεσματικότητα
4. Ποιότητα

Η Εταιρεία Καθαρισμού ΗΛΙΔΑ CLEAN αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Καθαρισμού όπως:

1. Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων
2. Καθαρισμοί Πολυεθνικών Εταιρειών
3. Καθαρισμοί Ιδιωτικών Κλινικών
4. καθαρισμοί Αεροσκαφών
5. Καθαρισμοί Μεταφορικών Μέσων
6. Καθαρισμοί Βιομηχανικών Χώρων
7. Καθαρισμοί Πολυκαταστημάτων
8. Καθαρισμοί Δημόσιων Υπηρεσιών