οι στόχοι μας

Εταιρεία Καθαρισμού | Προφίλ > Η ομάδα μας > Στόχοι


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Στόχος της εταιρείας είναι η διασφάλιση της ποιότητας μέσα από την εξειδικευμένη γνώση, και την πλήρη κατανόηση των υποχρεώσεων μας απέναντι στον πελάτη.

Για την επίτευξη του στόχου μας προσφέρουμε εκπαίδευση των συνεργείων καθαρισμού μας στα ακόλουθα θέματα.

• Μέθοδοι καθαρισμού.
• Σωστός χειρισμός εργαλείων και μηχανημάτων.
• Σωστή χρήση απορρυπαντικών. Αντιμετώπιση δύσκολων ρύπων.
• Αντιμετώπιση ειδικών ρύπων, ανάλογα το χώρο ( γραφεία, νοσοκομεία, εργοστάσια ).
• Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πρώτες βοήθειες).
• Θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Η εταιρεία καθαρισμών ΗΛΙΔΑ CLEAN διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία καθαρισμού και αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τον καθαρισμό του χώρου σας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με χαμηλό κόστος.