Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων

Καθημερινοί τακτικοί καθαρισμοί επαγγελματικών χώρων:
Καθαρισμοί Γραφείων, Νοσοκομείων, Εργοστασίων, Βιομηχανικών χώρων κτλ.


Η εταιρεία καθαρισμού ΗΛΙΔΑ CLEAN δραστηριοποιείται στο χώρο των επαγγελματικών καθαρισμών από το 2007 και προσφέρει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των επαγγελματικών σας χώρων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με οικονομικές λύσεις.