Επαγγελματικές Υπηρεσίες Καθαρισμού - συνεργεια καθαρισμου

Συνεργεία Καθαρισμού | Υπηρεσίες > Ειδικές Υπηρεσίες Καθαρισμού


Ειδικές υπηρεσίες καθαρισμού από τα συνεργεια καθαρισμου ΗΛΙΔΑ CLEAN

1. Αποστείρωση αντικειμένων η εγκαταστάσεων (χειρουργεία κλπ).
2. Καθαρισμοί δεξαμενών (πλοίων, εργοστασίων, κλπ).
3. Καθαρισμός ειδικών επαγγελματικών χωρών (νοσοκομείων, κλπ).
4. Καθαρισμοί κλιβάνων και λεβητοστασίων.
5. Καθαρισμοί καπνοδόχων.
6. Καθαρισμοί πλοίων και σκαφών.
7. Καθαρισμοί μεταφορικών μέσων.

Η εταιρεία καθαρισμού ΗΛΙΔΑ CLEAN διαθέτει εξειδικευμένα συνεργεία καθαρισμού και αναλαμβάνει με υπευθυνότητα τον καθαρισμό του χώρου σας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με χαμηλό κόστος.